הבלוג

סודות ייצור תפילין מעור בהמה גסה מעיבוד העור הראשוני עד צביעת הבתים והכנסת הפרשיות חלק ב '

0 Comments  |   פורסם ב- חפצי קודש מקורות   |  מ מרדכי צייזל

הכנת ארבעת התאים לארבעת הפרשיות בתפילין של ראש.

 לאחר שלמדנו בפרק הקודם על ראשיתו של עיבוד העור לשם יצירית התפילין ותהליך יצירת צורת תפילין של ראש ושל יד נלמד בפרק זה על תהליך  יצירת התאים לשם הכנסת פרשיות של ראש

מעניין אותי אני רוצה לקרוא עוד

סודות ייצור תפילין מעור בהמה גסה מעיבוד העור הראשוני עד צביעת הבתים והכנסת הפרשיות חלק א'

0 Comments  |   פורסם ב- חפצי קודש מקורות   |  מ מרדכי צייזל

מצוות תפילין וטעמה.

מצווה מהתורה לקשור תפילין על היד ולהניח תפילין על הראש. מצווה זו נזכרה בארבע פרשיות המונחות בתוך התפילין' את המצווה הכתובה בתורה כותבים בארבע פרשיות על קלף המונחות בתוך התפילין.                                                                                                                            טעם המצווה -  זיכרון ליציאת מצרים.

מעניין אותי אני רוצה לקרוא עוד